Base-Drum

Een bass drum, base drum, basdrum, kick of grote trom is een belangrijke trommel in het drumstel. Op deze trom wordt de pulse van de groove gespeeld. De bass drum wordt meestal met de rechtervoet bespeeld, via een basspedaal. Er zijn ook drummers die met een dubbele bass spelen of met twee pedalen op dezelfde bass drum. Dit is in trek bij stevige muziek, bijvoorbeeld bij Metallica. Ook drie tot vier bass drums zijn mogelijk zoals bij Van Halen.

De benaming bass drum is eigenlijk onjuist, omdat zij een verbastering is van BASEdrum (base→basis): de trommel die van oorsprong wordt gebruikt om het basistempo aan te geven.

Het deel van het pedaal dat het vel raakt bij het drummen heet de klopper. Deze is meestal bekleed met een viltachtig materiaal. Er zijn echter ook kloppers van massief hout of van plastic, wat voor meer attack zorgt. Aan de zijkant van de bass drum zitten pootjes die schuin naar voren staan, en die voor stabiliteit zorgen zodat de bass drum niet wegloopt richting publiek. Ook dienen deze pootjes om de trommel vrij te te laten hangen van de vloer, om resonantieproblemen te voorkomen.

Er zijn bijna geen drum-grooves zonder bass drum. Een groove is het gehele ritme dat op het drumstel gespeeld wordt en bestaat altijd uit een constante tik van hihat of cymbals, ondersteund door de bass drum en de snarentrom. Meestal speelt men op elke 4 slagen van de hi-hat één slag met de bass drum. Bij veel ritmes (bijvoorbeeld in rockmuziek) speelt de bass drum één slag op de eerste tel van elke maat. Een alternatief is bij de eerste maat één slag op de eerste tel met de bass drum te spelen, en bij de tweede maat twee slagen op de eerste twee tellen (van een vierkwartsmaat).

Een groove bestaat uit 3 of 7 maten plus een fill-in.

Een bass drum heeft meestal een diameter van 22 inch (ca. 56cm). Tegenwoordig wordt ook veel 20 inch gebruikt. Jazzdrummers gebruiken vaak een 18 inch bas drum, omdat dat geluid beter bij de muziek past. Ook grotere diameters worden gebruikt, 24 en 26 inch, bijvoorbeeld door John Bonham van Led Zeppelin.

Een bass drum is vaak van hout gemaakt, met een voor- en een achtervel. Dit laatste wordt het resonantievel genoemd en zit aan de kant van het publiek. Vaak zit er een gat in, waar een microfoon in gestoken kan worden voor uitversterking. Op het resonantievel staat vaak het merk van het drumstel, en ook soms de naam van de band. Ook bassdrums van plexiglas komen voor (Ludwig, Majestic, Remo, Sonor).

Meestal zijn bovenop de bass drum de hangtoms (kleinere trommels) bevestigd.

Ook wordt de bassdrum bij korpsen gebruikt. Bij de Amerikaanse stijl korpsen, zijn er vaak vijf bassdrums met ieder verschillende groottes en toonhoogtes. Samen spelen zij de normaal, over een persoon verdeelde partijen, met z'n allen. Een goed voorbeeld zijn Drumcorpsen

Menu