PR en Contactinfo

Het repertoire van Drumfanfare FBL is zeer divers en varieert van stevige marsen tot concertstukken en ook een show ontbreekt niet. Drumfanfare FBL is een graag geziene gast bij taptoes, optochten en diverse andere optredens en treedt behalve in Nederland ook veel in het buitenland op, voornamelijk in België, Frankrijk en Duitsland.

FBL heeft, veelal zeer herkenbare, marsen in het repertoire uit bijvoorbeeld Engeland, Amerika, Duitsland en zelfs uit Tsjechië. Ook worden door dit korps regelmatig concerten gegeven, waarbij diverse muzikale stijlen zoals licht klassiek, populair en mars elkaar afwisselen.

Kortom, met FBL kunt u alle kanten op. Heeft u interesse of wilt u meer informatie ontvangen dan kunt u contact opnemen met Leo de Vogel, tel. 06 - 47822568 of via
secretaris@drumfanfarefbl.nl.
 

 

Drumfanfare FBL is actief op zoek naar nieuwe leden. Dit geldt voor alle instrumenten. Mocht je geïnteresseerd zijn en een instrument willen komen bespelen bij FBL, dan ben je van harte welkom! Iedereen vanaf 8 jaar kan lid worden, ongeacht de speelervaring. Je krijgt een instrument in bruikleen en je krijgt iedere week les. Kom dus gerust eens kijken tijdens een repetitie! Je kan je aanmelden bij Marije Heuer via aanmelden@drumfanfarefbl.nl of via telefoon: 06 - 23 857 095.
 

 


 

 

 

Drumfanfare FBL
Hazewindsteeg 5
Leiden
Postbus 926
2300 AX Leiden

De Hazewindsteeg vindt u naast de Leidsche Schouwburg.

Telefoon: 071-5143090

Wij zijn bereikbaar van Ma-Do van 19:30 tot 23 uur


Namen, functies en evt. telefoonnumers en emailadressen van het bestuur:

Natascha Bakx  Voorzitter     +31162 - 420591 voorzitter@drumfanfarefbl.nl
Leo de Vogel    Secretaris     +316 - 47822568 secretaris@drumfanfarefbl.nl
Gerard Mark  Penningmeester     +316 - 52543900 penningmeester@drumfanfarefbl.nl
Marije Heuer    Algemeen Bestuurslid    aanmelden@drumfanfarefbl.nl
Mieke de Wekker  Algemeen Bestuurslid    
Marcel de Ru Algemeen Bestuurslid   m.deru@drumfanfarefbl.nl
Matthijs van Egmond Algemeen Bestuurslid      
       

 


Menu